NEPALI AUDIO BHAJAN

1: जिन्दगी को कै छे न वारा

2: सुख छैन चौरासी जुनिमा

3: माझी बनी प्रभु आये

4: भव चक्र पार गर्ने भये हो

7: प्रभु लाई हंसाई राखन

8: प्रभु लाई भेटियो

9: दिलैमा बसाऊंछु

10: अचम्म भो अचम्म भो

11: हे प्रभु हे सदानन्द

12: हे प्रभु सदानन्द

13: सदानन्द हे प्रभु

14: सदानन्द स्वामी

15: सदानन्द आउनु भो

16: श्याम काले मुरली वाले

17: यो पानी सदानन्द को

18: मेरो भन्ने प्रभु तिमी

19: मेरो प्रभु सदानन्द तिमी

20: मुरली वाले श्याम काले

21: मधुसुधन प्रभु

22: बिनती सुन मेरो ह्रदय को

23: बन्दना गरु म कसरी

25: नारायण नारायण सदानन्द राम

26: तिम्रो चरण को पुजारी बनेर

27: तिम्रै शरण मा छु प्रभु

28: तिमी जस्तो मेरो अरु कोइ छैन

29: ज्ञानदाता तिमी

30: कस्तो रहिछ सदानन्द को नाम

31: कलि मा भगवान्

32: कता गयौ छाडेर एक्लै पारेर

33: अवतार बेला अदभुत खेला